GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

* Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp
 • Bước 1: Gửi khiếu nại

  Khách hàng có thể khiếu nại về bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ đăng trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com bằng một trong các hình thức dưới đây:

  • Gửi văn bản đến địa chỉ:
   Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com - CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT
   Địa chỉ: 03 LK20 Đường số 39, KĐT Mỹ Gia, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
  • Gọi đến số điện thoại: 0559 688 235
  • Gửi email đến địa chỉ email: hotro@bdstot.com.

 • Bước 2: Tiếp nhận khiếu nại

  Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com sẽ tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.

  Nếu khiếu nại hợp lệ, Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com sẽ ghi nhận thông tin, tự mình hoặc yêu cầu các bên liên quan đến khiếu nại cung cấp chứng cứ, phân tích và đánh giá các chứng cứ và đối chiếu với pháp luật Việt Nam để giải quyết khiếu nại.

  Nếu khiếu nại không hợp lệ, Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com gửi thông báo không giải quyết khiếu nại.
  Khiếu nại của khách hàng sẽ được Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com ghi nhận và được hồi đáp chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc. 


 • Bước 3: Giải quyết khiếu nại

  Ban quản lý bdstot.com đóng vai trò điều phối khiếu nại, hòa giải hoặc tìm kiếm giải pháp phù hợp nhất có thể trong thẩm quyền của mình để giải quyết khiếu nại.

  Ban quản lý bdstot.com xác minh thông tin đang có, tự mình hoặc yêu cầu các bên cung cấp thông tin bổ sung, thu thập và phân tích, đánh giá chứng cứ.

  Ban quản lý bdstot.com tiến hành hòa giải giữa các bên liên quan. 

  Trường hợp hòa giải thành, các bên sẽ thỏa thuận và thống nhất. 

  Trường hợp hòa giải không thành, Ban quản lý bdstot.com đưa ra phán quyết trong thẩm quyền của mình và yêu cầu các bên thực hiện.


 • Bước 4: Kết thúc khiếu nại

  Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại.

  Trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com hoặc khách hàng không đồng ý với phán quyết của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com thì Ban quản lý website bdstot.com sẽ đề nghị khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.


* Các biện pháp xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng

Tùy từng trường hợp cụ thể, Ban quản lý bdstot.com có quyền chọn các biện pháp sau đây để xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và thông báo cho người vi phạm:

 • Ẩn tin đăng vi phạm (trên website bdstot.com) của thành viên cho đến khi giải quyết xong.
 • Xóa tin đăng vi phạm (trên website bdstot.com) của thành viên.
 • Cảnh cáo bằng email.
 • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại (nếu có).
 • Khóa tài khoản của thành viên vi phạm trong thời hạn nhất định.
 • Xóa tài khoản của thành viên vi phạm nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm.
 • Không duyệt đăng ký tài khoản trên bdstot.com trong thời hạn nhất định đối với người đã từng vi phạm nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm.
 • Cấm đăng ký tài khoản trên bdstot.com đối với người đã từng vi phạm nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm.
 • Thông báo và phối hợp cùng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý.
 • Các biện pháp hợp pháp khác.