QUY ĐỊNH ĐĂNG TIN

 1. QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1. Tin đăng phải bằng tiếng Việt hoặc song ngữ Việt-Anh; đúng chính tả (chỉ viết hoa chữ cái đầu câu và danh từ riêng); đúng ngữ pháp; diễn đạt rõ nghĩa; chỉ sử dụng chữ cái La-tinh, chữ số và dấu câu; không dùng nhiều dấu câu liên tiếp nhau.

  1.2. Giữa các đoạn trong tin đăng cách nhau không quá một hàng trống; không để khoảng trống bên dưới nội dung tin đăng.

  1.3. Tin đăng không được có nội dung trùng với tin đăng khác đang hiển thị trên website bdstot.com.

  1.4. Người đăng tin phải điền đầy đủ và chính xác các trường thông tin bắt buộc (có dấu *) ở giao diện đăng tin của website bdstot.com.

  1.5. Mỗi tin đăng chỉ thể hiện duy nhất một nhu cầu giao dịch (mua (nhận chuyển nhượng); bán (chuyển nhượng); thuê; cho thuê).

  1.6. Không đăng tin với mục đích quảng cáo không liên quan đến bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ cần giao dịch hoặc không thể hiện nhu cầu giao dịch của người đăng tin.

  1.7. Không đăng tin chứa nội dung dung tục, dễ gây nhầm lẫn, mang tính chất bạo lực, kích động, gây chia rẽ, hận thù, trái pháp luật, trái đạo đức hoặc trái thuần phong mỹ tục; không phân tích, bình luận các chủ đề dễ gây tranh luận, bao gồm nhưng không giới hạn các chủ đề sau: lịch sử, chính trị, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tình dục, thông tin cá nhân của người khác.

  1.8. Hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo

     - Hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

     - Thuốc lá.

     - Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

     - Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

     - Dược phẩm, vắc-xin.

     - Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

     - Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

     - Vũ khí, quân trang, quân dụng, trang thiết bị, khí tài, phương tiện chuyên dùng của quân đội hoặc công an.

     - Pháo, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

     - Đồ chơi nguy hiểm; có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh trật tự, văn hóa xã hội (kể cả chương trình trò chơi điện tử).

     - Sản phẩm văn hóa phẩm đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.

     - Cổ vật; bảo vật của di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

     - Động vật sống.

  1.9. Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

     - Quảng cáo những hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo theo quy định tại mục 1.8 trên đây.

     - Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.

     - Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

     - Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

     - Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

     - Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

     - Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

     - Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

     - Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

     - Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

     - Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     - Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

     - Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

     - Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.


 2. TIÊU ĐỀ
  2.1. Tối đa 99 ký tự.

  2.2. Ghi đúng chính tả, chỉ viết hoa đầu câu và danh từ riêng.

  2.3. Không sử dụng dấu chấm (.)

  2.4. Không chèn link vào tiêu đề tin đăng.


 3. LINK, HÌNH ẢNH VÀ VIDEO
  3.1. Link, hình ảnh, video trong tin đăng phải liên quan trực tiếp đến bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ cần giao dịch và phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Người đăng tin.

  3.2. Không chèn nhiều hơn 01 link trong 01 tin đăng.

  3.3. Không chèn link Facebook và các mạng xã hội khác trong tin đăng.

  3.4. Chỉ để 01 đường dẫn video và bắt buộc đặt ở trường Đường dẫn video (lưu ý: chỉ hỗ trợ link đến www.youtube.com).

  3.5. Số hình ảnh tối đa được đăng đối với từng gói dịch vụ đăng tin như sau:

     - Gói Tin Thường: 8 ảnh.

     - Gói Tin VIP: 16 ảnh.

     - Gói Tin Siêu VIP: 24 ảnh.

  3.6. Chỉ sử dụng ảnh chụp thực tế hoặc scan rõ nét. Không đăng các ảnh trùng lặp trong cùng 01 tin, ảnh mờ, ảnh lộn ngược, ảnh chỉnh sửa khác xa thực tế, ảnh không liên quan đến bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ cần giao dịch.

  3.7. Nếu hình ảnh, video có chứa mặt người, âm thanh, logo, tên nhãn hiệu, thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email), thông tin về tài sản thì phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau: không bị phản đối bởi người đó (đối với mặt người), người có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp (đối với âm thanh, logo, tên nhãn hiệu, thông tin liên lạc, tài sản); có kích thước hiển thị không quá 20% kích thước hình ảnh hoặc màn hình hiển thị video và hiển thị ở một góc màn hình hiển thị hình ảnh, video.


 4. TIN ĐĂNG CÓ NHIỀU BẤT ĐỘNG SẢN, HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ
  4.1. Các bất động sản trong cùng 01 tin đăng phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: cùng phân mục; cùng phân loại; cùng tình trạng pháp lý; cùng đường; cùng một dự án hoặc cùng địa bàn cấp xã (xã, phường, thị trấn)..

  4.2. Các hàng hóa trong cùng 01 tin đăng phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: cùng phân mục; cùng phân loại; cùng một người bán.

  4.3. Các dịch vụ trong cùng 01 tin đăng phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: cùng phân mục; cùng phân loại; cùng một người cung cấp.


 5. GIÁ GIAO DỊCH
  5.1. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, giá giao dịch chỉ được ghi bằng Đồng Việt Nam (VND).

  5.2. Nếu tin đăng có nhiều bất động sản với diện tích và giá giao dịch khác nhau thì chọn giá giao dịch thấp nhất để ghi vào trường Giá.

  5.3. Nếu sang nhượng cơ sở kinh doanh thì chỉ ghi giá cho thuê bất động sản (không bao gồm giá sang nhượng cơ sở vật chất, trang thiết bị) hoặc ghi giá thỏa thuận.

  5.4. Ghi đúng, đầy đủ đơn vị tính giá giao dịch.
  Ví dụ: 999 tỷ; 9 triệu/m2; 9 triệu/tháng

  5.5. Với mức giá có nhiều chữ số thập phân thì chỉ ghi tối đa 3 chữ số sau dấu phẩy thập phân.
  Ví dụ: 9,999 tỷ; 9,999 triệu/m2; 9,999 triệu/tháng 


 6. DIỆN TÍCH
  6.1. Ghi đúng, đầy đủ đơn vị tính (m2 hoặc ha) của diện tích.

  6.2. Với diện tích có nhiều chữ số thập phân thì chỉ ghi tối đa 3 chữ số sau dấu phẩy thập phân.
  Ví dụ: 9,999 m2 hoặc 9,999 ha