QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT 
SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BDSTOT.COM

 

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch thương mại điện tử bdstot.com (sau đây gọi là “Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com” hoặc “bdstot.com”) do CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT làm chủ sở hữu và điều hành.

bdstot.com là sàn giao dịch thương mại điện tử được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cung cấp thông tin về bất động sản, hàng hóa và dịch vụ khác liên quan đến bất động sản cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu giao dịch.

Mọi hoạt động được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com một cách tự do, bình đẳng, công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

 • Địa chỉ truy cập dành cho Người mua/ Người cho thuê/ Người đăng tin dịch vụ: www.bdstot.com
 • Địa chỉ truy cập dành cho Người bán/ Người thuê/ Người cung ứng dịch vụ: www.bdstot.com
II. Quy định chung
 1. Đối tượng áp dụng

  Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho toàn bộ Người sử dụng bdstot.com (dù có phải là Thành viên bdstot.com hay không).

  Thành viên bdstot.com là cá nhân hoặc pháp nhân có tài khoản sử dụng bdstot.com và được sử dụng đầy đủ các dịch vụ do bdstot.com cung cấp (sau đây gọi là “Thành viên” hoặc “Người đăng tin”, tùy ngữ cảnh).

  Tất cả bất động sản, hàng hóa và dịch vụ được đăng trên bdstot.com phải tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo.

  Người sử dụng bdstot.com có trách nhiệm nghiên cứu kỹ quy chế hoạt động của bdstot.com và chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hoạt động do mình thực hiện trên bdstot.com.

 2. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chế này quy định mục đích và nguyên tắc hoạt động của bdstot.com đồng thời quy định những nguyên tắc xử sự chung của các Người sử dụng bdstot.com.

 3. Quy định về thành viên bdstot.com

  Người sử dụng bdstot.com chỉ được phép đăng tin sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên theo quy định của bdstot.com.

  Thành viên bdstot.com là cá nhân có tài khoản sử dụng bdstot.com và được sử dụng đầy đủ các dịch vụ do bdstot.com cung cấp.

  Thành viên phải là các cá nhân đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, cụ thể là:

  • Có đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này về việc sử dụng dịch vụ của bdstot.com.
III. Quy trình giao dịch
  1. Quy trình đăng tin

   Bước 1: Đăng ký tài khoản

   Người dùng truy cập website bdstot.com, chọn mục Đăng ký và khai báo các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

   Đăng ký tài khoản

   Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com sẽ gửi mã OTP bằng tin nhắn đến số điện thoại và/hoặc email mà người dùng đã khai báo.

   Gui Ma OTP

   Người dùng nhập mã OTP vào vị trí phù hợp trên website bdstot.com theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản và trở thành thành viên của webstie bdstot.com.

   Bước 2: Đăng nhập tài khoản

   Thành viên truy cập website bdstot.com, chọn mục Đăng nhập rồi nhập số điện thoại và mật khẩu rồi bấm nút Đăng nhập để sử dụng tài khoản của mình trên website bdstot.com.

   Đăng nhập tài khoản

   Nếu thành viên không nhớ mật khẩu thì bấm vào dòng chữ Quên mật khẩu.

   Quên mật khẩu

   Website bdstot.com sẽ gửi mật khẩu mới đến số điện thoại và/hoặc email mà thành viên đã khai báo khi đăng ký tài khoản. Thành viên dùng mật khẩu này để đăng nhập tài khoản của mình.

   Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản

   Thành viên chỉ được đăng tin trên website bdstot.com khi có đủ tiền trong tài khoản.

   Sau khi đăng nhập, thành viên chọn mục Quản lý tài khoản > Nạp tiền vào tài khoản

   Nạp tiền vào tài khoản

   Thành viên nhập số tiền cần nộp và chọn Thanh toán chuyển khoản ở mục Phương thức thanh toán để có thông tin chuyển khoản. 

   Phương thức thanh toán

   Thành viên có thể bấm chọn Lấy hóa đơn và điền đầy đủ thông tin được yêu cầu để nhận hóa đơn từ bdstot.com, bấm nút Lưu để không phải nhập lại thông tin này vào lần sau.

   Thông tin lấy hoá đơn

   Thành viên hoàn tất thao tác nạp tiền vào tài khoản bằng cách bấm nút Nạp tiền.

   Bước 4: Đăng tin

   Sau khi đăng nhập, thành viên bấm nút Đăng tin hoặc chọn mục Quản lý tin đăng > Đăng tin mới

   Đăng tin mới

   Thành viên điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của bdstot.com, có thể đăng kèm hình ảnh nếu muốn.

   Nếu chưa muốn đăng tin thì thành viên bấm nút Lưu tin nháp để lưu lại nội dung đã chuẩn bị. Nội dung này sẽ được website bdstot.com lưu ở mục Tin nháp và sau 01 năm không đăng sẽ tự động bị xóa.

   Lưu tin nháp

   Thành viên có thể bấm nút Xem trước tin đăng để xem trước giao diện hiển thị tin đăng sau khi được duyệt tin.

   Xem trước tin đăng

   Nếu muốn đăng tin thì thành viên chọn Gói tin đăngThời gian đăng tin phù hợp với nhu cầu rồi bấm nút Tiếp tục. Website bdstot.com sẽ hiển thị hộp thoại thông báo chi tiết giao dịch đăng tin mà thành viên đã chọn, nếu muốn thay đổi nội dung tin, Gói tin đăng hoặc Thời gian đăng tin thì thành viên bấm nút Thay đổi, nếu không thì bấm nút Thanh toán để hoàn tất việc đăng tin.

   Gói tin đăng và thanh toánXem lại thông tin trước khi thanh toán

   Sau khi được Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com duyệt, tin đăng sẽ được hiển thị, số tiền trong tài khoản của thành viên sẽ bị trừ tương ứng với Gói tin đăngThời gian đăng tin mà thành viên đã chọn.

   Nếu số dư tài khoản của thành viên không đủ để đăng tin thì website bdstot.com sẽ hiện ra hộp thoại: “Tài khoản không đủ tiền để đăng tin. Bạn cần nộp thêm tiền vào tài khoản!” và yêu cầu thành viên chọn Quay lại hoặc Nạp tiền.

   Thông báo số dư tài khoản không đủ để thanh toán

   Bước 5: Gia hạn thời gian đăng tin

   Sau khi đăng nhập, thành viên chọn mục Quản lý tin đăng > Tin đang ẩn > Hết hạn rồi bấm nút Đăng lại bên cạnh tin.

   Đăng lại tin

   Thành viên thực hiện các thao tác tiếp theo như ở Bước 4.

   Bước 6: Xóa tin

   Sau khi đăng nhập, thành viên chọn mục Quản lý tin đăng, tìm tin đăng được phân loại ở mục phù hợp (Tin đang hiển thị, Tin đang ẩn hoặc Tin nháp) rồi bấm nút Thao tác > Xóa ngay dưới tin.

   Xoá tin đăng

   Website bdstot.com sẽ hiện ra hộp thoại: “Bạn có chắc muốn xoá tin này? (Sau khi xóa bạn sẽ không thể hồi phục được tin đăng này.)” và yêu cầu thành viên xác nhận bằng cách chọn OK hoặc Hủy. Tin chỉ bị xóa sau khi thành viên bấm nút OK.

   Xác nhận xoá tin đăng

 1. Quy trình giao nhận vận chuyển

  Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com cung cấp nền tảng trực tuyến để Người đăng tin và khách hàng quan tâm có thể kết nối và liên hệ trực tiếp nhằm thực hiện các giao dịch mua bán/ cho thuê. Phương thức vận chuyển, giao nhận do hai bên tự thỏa thuận, Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com không tham gia vào quá trình giao dịch hay nội dung thỏa thuận giữa hai bên.

 2. Quy trình kiểm duyệt tin đăng

  Bước 1: Kiểm duyệt tự động

  Tin đăng được duyệt tự động, nếu tin đăng chứa những từ khóa nằm trong Black List thì hệ thống sẽ bôi màu cảnh báo để người đăng tin sửa lại hoặc xóa. Chỉ khi nào tin đăng không còn chứa từ khóa trong Black List mới được hiển thị trên website bdstot.com.

  Bước 2: Kiểm duyệt thủ công

  Tin đăng sẽ được Bộ phận Chăm sóc khách hàng kiểm duyệt lại trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm đăng tin lần đầu hoặc có điều chỉnh.

  Bước 3: Xử lý vi phạm

  Nếu tin đăng vi phạm một trong các quy định trên đây hoặc có khiếu nại, báo cáo với đầy đủ chứng cứ xác định rằng tin đăng có chứa nội dung, hình ảnh, âm thanh của bên thứ ba (là tác giả, chủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp) nhưng chưa được bên thứ ba cho phép, Ban quản lý website bdstot.com sẽ gửi cảnh báo qua email để Người đã đăng tin sửa hoặc xóa tin đăng/ hình ảnh/ video đính kèm tin đăng. Quá 24 (hai mươi bốn) giờ mà Người đã đăng tin không thực hiện thì Ban quản lý website bdstot.com có toàn quyền quyết định cách thức hiển thị tin đăng (sửa nội dung tin đăng; ẩn hoặc xóa hình ảnh trong tin đăng; ẩn hoặc xóa toàn bộ tin đăng) và thông báo cho thành viên đã đăng tin.

 3. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

  Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com cung cấp nền tảng trực tuyến để thành viên đăng tin và khách hàng quan tâm có thể kết nối và liên lạc trực tiếp nhằm thực hiện các giao dịch mua bán/ cho thuê.

  Thành viên đăng tin phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ mà mình muốn giao dịch và phải bán hàng, cung ứng dịch vụ đúng với thông tin do mình đăng trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

  Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com không quy định về: các chính sách kiểm hàng, chính sách đổi trả, chính sách hoàn tiền (bao gồm những trường hợp hoàn tiền, quy trình và phương thức hoàn tiền cho khách hàng), chính sách bảo hành.

 4. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

  Người đăng tin phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng của bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ nêu trong tin đăng của mình trên website bdstot.com và thực hiện đúng cam kết của mình với khách hàng. bdstot.com không áp dụng Chính sách bảo hành.

 5. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

  * Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp

  Bước 1: Gửi khiếu nại

  Khách hàng có thể khiếu nại về bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ đăng trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com bằng một trong các hình thức dưới đây:

     -  Gửi văn bản đến địa chỉ:
        Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com - CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT
        Địa chỉ: 03 LK20 Đường số 39, KĐT Mỹ Gia, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
     -  Gọi đến số điện thoại: 0559 688 235

     -  Gửi email đến địa chỉ email: hotro@bdstot.com.

  Bước 2: Tiếp nhận khiếu nại

  Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com sẽ tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.

  Nếu khiếu nại hợp lệ, Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com sẽ ghi nhận thông tin, tự mình hoặc yêu cầu các bên liên quan đến khiếu nại cung cấp chứng cứ, phân tích và đánh giá các chứng cứ và đối chiếu với pháp luật Việt Nam để giải quyết khiếu nại.

  Nếu khiếu nại không hợp lệ, Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com gửi thông báo không giải quyết khiếu nại.

  Khiếu nại của khách hàng sẽ được Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com ghi nhận và được hồi đáp chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc. 

  Bước 3: Giải quyết khiếu nại

  Ban quản lý bdstot.com đóng vai trò điều phối khiếu nại, hòa giải hoặc tìm kiếm giải pháp phù hợp nhất có thể trong thẩm quyền của mình để giải quyết khiếu nại.

  Ban quản lý bdstot.com xác minh thông tin đang có, tự mình hoặc yêu cầu các bên cung cấp thông tin bổ sung, thu thập và phân tích, đánh giá chứng cứ.

  Ban quản lý bdstot.com tiến hành hòa giải giữa các bên liên quan.
   
  Trường hợp hòa giải thành, các bên sẽ thỏa thuận và thống nhất. 

  Trường hợp hòa giải không thành, Ban quản lý bdstot.com đưa ra phán quyết trong thẩm quyền của mình và yêu cầu các bên thực hiện.

  Khiếu nại của khách hàng sẽ được Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com giải quyết chậm nhất sau 10 (mười) ngày làm việc. 

  Bước 4: Kết thúc khiếu nại

  Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản lý website bdstot.com ra phán quyết.

  Trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com hoặc khách hàng không đồng ý với phán quyết của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com thì Ban quản lý website bdstot.com sẽ hướng dẫn khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.

  * Các biện pháp xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng

  Tùy từng trường hợp cụ thể, Ban quản lý bdstot.com có quyền chọn các biện pháp sau đây để xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và thông báo cho người vi phạm:

     -  Ẩn tin đăng trên website bdstot.com của thành viên vi phạm cho đến khi giải quyết xong.

     -  Xóa tin đăng trên website bdstot.com của thành viên vi phạm.

     -  Cảnh cáo bằng email.

     -  Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại (nếu có).

     -  Khóa tài khoản của thành viên vi phạm trong thời hạn nhất định.

     -  Xóa tài khoản của thành viên vi phạm nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm.

     -  Không duyệt đăng ký tài khoản trên bdstot.com trong thời hạn nhất định đối với người đã từng vi phạm nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm.

     -  Cấm đăng ký tài khoản trên bdstot.com đối với người đã từng vi phạm nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm.

     -  Thông báo và phối hợp cùng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý.

     -  Các biện pháp hợp pháp khác.
IV. Quy trình thanh toán
 1. Thanh toán giữa Người bán/ Người cung ứng dịch vụ và Người mua/ Người thuê
  • Việc thanh toán giữa Người bán/ Người cung ứng dịch vụ và Người mua/ Người thuê do hai bên tự thỏa thuận. Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com không tham gia vào quá trình giao dịch hay nội dung thỏa thuận giữa hai bên.

  • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com khuyến khích Người mua/ Người thuê thanh toán các giao dịch bằng các hình thức an toàn như chuyển khoản và có hóa đơn chứng từ để làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại sau giao dịch (nếu có).
 2. Thanh toán giữa Người đăng tin và Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com
  • Người đăng tin phải là thành viên của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com. Người đăng tin phải nạp tiền vào tài khoản thành viên bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT.

  • Tiền trong tài khoản thành viên của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com chỉ để thanh toán dịch vụ đăng tin trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

  • Tiền trong tài khoản thành viên của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com sẽ bị trừ tương ứng với gói dịch vụ và thời hạn đăng tin do thành viên lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình trước khi đăng.

  • Không chấp nhận quy đổi số dư tài khoản thành viên thành tiền mặt bằng bất cứ hình thức nào.

  • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại của Người đăng tin để xác minh vấn đề, phối hợp giải quyết và phản hồi cho Người đăng tin trong 3-5 ngày làm việc.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch
 • bdstot.com luôn cố gắng bảo vệ những thông tin được đăng trên bdstot.com đa dạng và chính xác nhất có thể. bdstot.com sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin sai sự thật hoặc trái pháp luật.

 • Thị trường bất động sản, hàng hóa và dịch vụ liên quan đến bất động sản rất đa dạng; đồng thời, thông tin được thay đổi và cập nhật liên tục cùng với ý chí chủ quan của Người đăng tin khi mô tả bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ của họ. Do đó, bdstot.com không thể bảo đảm hoàn toàn tính chính xác các thông tin, cũng như mô tả của các loại tin đăng trên bdstot.com.

 • Thông tin về bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ do thành viên đăng tại bdstot.com không được coi là một thay thế cho bất kỳ nhận định về pháp lý, phát ngôn của các doanh nghiệp hay các chuyên gia hay bất kỳ một cơ quan nhà nước nào. Vì vậy, bdstot.com khuyến nghị các bên hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi giao dịch.

VI. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Người sử dụng bdstot.com
 1. Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của Người sử dụng bdstot.com
  • Trường hợp Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com thu thập thông tin cá nhân của Người sử dụng bdstot.com thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

  • Trường hợp Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng bdstot.com thì:

     + Hợp đồng giữa hai bên sẽ quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân;

     + Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng bdstot.com vi phạm các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

  • Việc thu thập thông tin Người sử dụng bdstot.com đảm bảo các yêu cầu sau đây:

     + Không sử dụng thông tin của khách hàng vào mục đích khác.

     + Không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba, trừ trường hợp thực hiện yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

     + Không spam gửi email hay tin nhắn đến khách hàng, nếu gửi thì phải có chức năng từ chối việc nhận email hoặc tin nhắn trong danh sách.
 2. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Người sử dụng bdstot.com
  • Mục đích thu thập thông tin cá nhân: phục vụ cho việc quản lý tài khoản của thành viên, tư vấn, hỗ trợ khách hàng, gửi thông báo đến thành viên về chính sách mới, cảnh báo vi phạm, giải quyết khiếu nại, tranh chấp của khách hàng… trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  • Phạm vi sử dụng thông tin: cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích.

  • Thời gian lưu trữ thông tin: thông tin của thành viên được tự động lưu trữ tại máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com cho đến khi bdstot.com nhận được yêu cầu xóa thông tin của thành viên hoặc thành viên chủ động xóa tài khoản.

  • Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân Người sử dụng bdstot.com: CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT; Bên thứ ba có ký hợp đồng với CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT nhằm mục đích hỗ trợ như: tư vấn, cho vay, góp vốn, đầu tư và cần phải biết thông tin cá nhân của thành viên; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  • Thông tin của đơn vị thu thập, quản lý thông tin:
   Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com - CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT
   Địa chỉ: 03 LK20 Đường số 39, KĐT Mỹ Gia, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
   Điện thoại: 0559 688 235
   Email: hotro@bdstot.com

  • Phương thức, công cụ để Người sử dụng bdstot.com tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân  của mình trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com: Mỗi người dùng được cấp 01 tài khoản trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com và có thể quản lý, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com, trừ Tên thành viên.

  • Những thông tin cá nhân người dùng sẽ được hiển thị rõ ràng cho người dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

  • Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được thông báo công khai tại một vị trí dễ thấy trên bdstot.com.
 3. Xin phép người dùng khi thu thập thông tin cá nhân
  • Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng bdstot.com trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com phải được sự đồng ý trước của Người sử dụng bdstot.com có thông tin đó (sau đây gọi là “chủ thể thông tin”).

  • Việc đồng ý thu thập thông tin của chủ thể thông tin có thể được thực hiện thông qua: chức năng xác nhận trực tuyến trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com và/hoặc thư điện tử.

  • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ (chức năng xác nhận trực tuyến trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com và/hoặc thư điện tử) trong các trường hợp sau:

     + Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;

     + Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu hàng hóa và các thông tin có tính thương mại khác.

  • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin trong các trường hợp sau:

     + Thu thập thông tin cá nhân đã được công bố công khai trên các website TMĐT;

     + Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;

     + Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng.
 4. Sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng bdstot.com
  • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của Người sử dụng bdstot.com đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ trường hợp sau:

     + Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích và phạm vi đã thông báo;

     + Để cung cấp dịch vụ, hàng hóa theo yêu cầu của chủ thể thông tin;

     + Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • Việc sử dụng thông tin nêu trên bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.
 5. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân
  • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com có trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ, ngăn ngừa những hành vi sau:

     + Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;

     + Sử dụng thông tin trái phép;

     + Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

  • Cơ chế giải quyết khiếu nại của Người sử dụng bdstot.com trong trường hợp thông tin cá nhân của Người sử dụng bdstot.com bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

   Khi phát hiện hành vi vi phạm, Người sử dụng bdstot.com liên lạc với Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com theo thông tin dưới đây:

     - Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com - CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT

     - Địa chỉ: 03 LK20 Đường số 39, KĐT Mỹ Gia, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

     - Điện thoại: 0559 688 235

     - Email: hotro@bdstot.com

   CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT sẽ xem xét và hỗ trợ cùng với người dùng làm việc trực tiếp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc khiếu nại.

  • Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.
 6. Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân
  • Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

  • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của chủ thể thông tin khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình (thông qua mục “Quản lý tài khoản”).

VII. Quản lý thông tin trên website bdstot.com

A. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG TIN

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

  1.1. Tin đăng phải bằng tiếng Việt hoặc song ngữ Việt-Anh; đúng chính tả (chỉ viết hoa chữ cái đầu câu và danh từ riêng); đúng ngữ pháp; diễn đạt rõ nghĩa; chỉ sử dụng chữ cái La-tinh, chữ số và dấu câu; không dùng nhiều dấu câu liên tiếp nhau.

  1.2. Giữa các đoạn trong tin đăng cách nhau không quá một hàng trống; không để khoảng trống bên dưới nội dung tin đăng.

  1.3. Tin đăng không được có nội dung trùng với tin đăng khác đang hiển thị trên website bdstot.com.

  1.4. Người đăng tin phải điền đầy đủ và chính xác các trường thông tin bắt buộc (có dấu *) ở giao diện đăng tin của website bdstot.com.

  1.5. Mỗi tin đăng chỉ thể hiện duy nhất một nhu cầu giao dịch (mua (nhận chuyển nhượng); bán (chuyển nhượng); thuê; cho thuê).

  1.6. Không đăng tin với mục đích quảng cáo không liên quan đến bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ cần giao dịch hoặc không thể hiện nhu cầu giao dịch của người đăng tin.

  1.7. Không đăng tin chứa nội dung dung tục, dễ gây nhầm lẫn, mang tính chất bạo lực, kích động, gây chia rẽ, hận thù, trái pháp luật, trái đạo đức hoặc trái thuần phong mỹ tục; không phân tích, bình luận các chủ đề dễ gây tranh luận, bao gồm nhưng không giới hạn các chủ đề sau: lịch sử, chính trị, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tình dục, thông tin cá nhân của người khác.

  1.8. Hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo

    - Hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

    - Thuốc lá.

    - Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

    - Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

    - Dược phẩm, vắc-xin.

    - Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

    - Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

    - Vũ khí, quân trang, quân dụng, trang thiết bị, khí tài, phương tiện chuyên dùng của quân đội hoặc công an.

    - Pháo, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

    - Đồ chơi nguy hiểm; có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh trật tự, văn hóa xã hội (kể cả chương trình trò chơi điện tử).

    - Sản phẩm văn hóa phẩm đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.

    - Cổ vật; bảo vật của di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

    - Động vật sống.

  1.9. Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

    - Quảng cáo những hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo theo quy định tại mục 1.8 trên đây.

    - Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.

    - Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

    - Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

    - Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

    - Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

    - Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

    - Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

    - Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

    - Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

    - Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    - Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

    - Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

    - Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

 2. TIÊU ĐỀ

  2.1. Tối đa 99 ký tự.

  2.2. Ghi đúng chính tả, chỉ viết hoa đầu câu và danh từ riêng.

  2.3. Không sử dụng dấu chấm (.)

  2.4. Không chèn link vào tiêu đề tin đăng.

 3. LINK, HÌNH ẢNH VÀ VIDEO

  3.1. Link, hình ảnh, video trong tin đăng phải liên quan trực tiếp đến bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ cần giao dịch và phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Người đăng tin.

  3.2. Không chèn nhiều hơn 01 link trong 01 tin đăng.

  3.3. Không chèn link Facebook và các mạng xã hội khác trong tin đăng.

  3.4. Chỉ để 01 đường dẫn video và bắt buộc đặt ở trường Đường dẫn video (lưu ý: chỉ hỗ trợ link đến www.youtube.com).

  3.5. Số hình ảnh tối đa được đăng đối với từng gói dịch vụ đăng tin như sau:

    - Gói Tin Thường: 8 ảnh.

    - Gói Tin VIP: 16 ảnh.

    - Gói Tin Siêu VIP: 24 ảnh.

  3.6. Chỉ sử dụng ảnh chụp thực tế hoặc scan rõ nét. Không đăng các ảnh trùng lặp trong cùng 01 tin, ảnh mờ, ảnh lộn ngược, ảnh chỉnh sửa khác xa thực tế, ảnh không liên quan đến bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ cần giao dịch.

  3.7. Nếu hình ảnh, video có chứa mặt người, âm thanh, logo, tên nhãn hiệu, thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email), thông tin về tài sản thì phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau: không bị phản đối bởi người đó (đối với mặt người), người có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp (đối với âm thanh, logo, tên nhãn hiệu, thông tin liên lạc, tài sản); có kích thước hiển thị không quá 20% kích thước hình ảnh hoặc màn hình hiển thị video và hiển thị ở một góc màn hình hiển thị hình ảnh, video.

 4. TIN ĐĂNG CÓ NHIỀU BẤT ĐỘNG SẢN, HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ

  4.1. Các bất động sản trong cùng 01 tin đăng phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: cùng phân mục; cùng phân loại; cùng tình trạng pháp lý; cùng đường; cùng một dự án hoặc cùng địa bàn cấp xã (xã, phường, thị trấn).

  4.2. Các hàng hóa trong cùng 01 tin đăng phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: cùng phân mục; cùng phân loại; cùng một người bán.

  4.3. Các dịch vụ trong cùng 01 tin đăng phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: cùng phân mục; cùng phân loại; cùng một người cung cấp.

 5. GIÁ GIAO DỊCH

  5.1. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, giá giao dịch chỉ được ghi bằng Đồng Việt Nam (VND).

  5.2. Nếu tin đăng có nhiều bất động sản với diện tích và giá giao dịch khác nhau thì chọn giá giao dịch thấp nhất để ghi vào trường Giá.

  5.3. Nếu sang nhượng cơ sở kinh doanh thì chỉ ghi giá cho thuê bất động sản (không bao gồm giá sang nhượng cơ sở vật chất, trang thiết bị) hoặc ghi giá thỏa thuận.

  5.4. Ghi đúng, đầy đủ đơn vị tính giá giao dịch.
  Ví dụ: 999 tỷ; 9 triệu/m2; 9 triệu/tháng

  5.5. Với mức giá có nhiều chữ số thập phân thì chỉ ghi tối đa 3 chữ số sau dấu phẩy thập phân.
  Ví dụ: 9,999 tỷ; 9,999 triệu/m2; 9,999 triệu/tháng

 6. DIỆN TÍCH

  6.1. Ghi đúng, đầy đủ đơn vị tính (m2 hoặc ha) của diện tích.

  6.2. Với diện tích có nhiều chữ số thập phân thì chỉ ghi tối đa 3 chữ số sau dấu phẩy thập phân.
  Ví dụ: 9,999 m2 hoặc 9,999 ha

B. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DUYỆT TIN ĐĂNG

 1. Tin đăng được duyệt tự động, nếu tin đăng chứa từ khóa nằm trong Black List thì hệ thống sẽ bôi màu cảnh báo để người đăng tin sửa lại hoặc xóa. Chỉ khi nào tin đăng không còn chứa từ khóa trong Black List mới được hiển thị trên website bdstot.com.

 2. Tin đăng sẽ được Bộ phận Chăm sóc khách hàng của bdstot.com kiểm duyệt lại trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm đăng tin lần đầu hoặc có điều chỉnh.

 3. Nếu tin đăng vi phạm một trong các quy định trên đây hoặc có khiếu nại, báo cáo với đầy đủ chứng cứ xác định rằng tin đăng có chứa nội dung, hình ảnh, âm thanh của bên thứ ba (là tác giả, chủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp) nhưng chưa được bên thứ ba cho phép, Ban quản lý website bdstot.com sẽ gửi cảnh báo qua email để Người đã đăng tin sửa hoặc xóa tin đăng/ hình ảnh/ video đính kèm tin đăng. Quá 24 (hai mươi bốn) giờ mà Người đã đăng tin không thực hiện thì Ban quản lý website bdstot.com có toàn quyền quyết định cách thức hiển thị tin đăng (sửa nội dung tin đăng; ẩn hoặc xóa hình ảnh trong tin đăng; ẩn hoặc xóa toàn bộ tin đăng) và thông báo cho thành viên đã đăng tin.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
 • Ban quản lý website bdstot.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của bdstot.com, bdstot.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp khắc phục để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thành viên.

 • Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể sử dụng được các tính năng của website bdstot.com thì người dùng thông báo cho Ban quản lý bdstot.com theo thông tin liên lạc dưới đây:

  • Hotline: 0559 688 235
  • Email: hotro@bdstot.com
 • Ban quản lý website bdstot.com sẽ thông báo đến các thành viên khi có sự cố kỹ thuật. Trong trường hợp bị hacker tấn công, Ban quản lý website bdstot.com sẽ cố gắng bảo vệ các dữ liệu cá nhân của Thành viên. Thành viên có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý website bdstot.com khi có yêu cầu xác minh các thông tin liên quan.

 • Ban quản lý website bdstot.com không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý website bdstot.com hoặc các lỗi kỹ thuật nằm ngoài sự kiếm soát của Ban quản lý website bdstot.com.

IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website bdstot.com
 1. Quyền của Ban quản lý website bdstot.com
  • Cung cấp dịch vụ cho thành viên sau khi đã hoàn thành các thủ tục và đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt buộc do Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com quy định.
   Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin sai sự thật, trái pháp luật, trái đạo đức hoặc trái thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban quản lý website có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

  • Kiểm tra thông tin thành viên đăng trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

  • Từ chối cung cấp một hoặc một số dịch vụ trên website bdstot.com trong trường hợp: thành viên vi phạm quy định của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com hoặc các thỏa thuận khác; có hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com. Trong trường hợp này Ban quản lý website sẽ thông báo việc từ chối cung cấp dịch vụ cho đối tượng vi phạm trong một khoảng thời gian hợp lý.

  • Thay đổi Quy chế hoạt động cho phù hợp với quy định pháp luật mà không cần báo trước. Các thay đổi sẽ được cập nhật lên bdstot.com và có hiệu lực sau 02 (hai) ngày kể từ ngày thông báo công khai trên website bdstot.com. Mọi thành viên/ Người đăng tin có nghĩa vụ tự cập nhật các thay đổi. Trường hợp thành viên/ Người đăng tin tiếp tục sử dụng bdstot.com sau khi các thay đổi được đăng tải nghĩa là thành viên/ Người đăng tin chấp nhận những thay đổi và bị ràng buộc theo tất cả những thay đổi này.

  • Kiểm soát toàn bộ thông tin trên website bdstot.com để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật bằng cách quyết định thông tin nào được hiển trị trên website bdstot.com mà không cần giải thích lý do và báo trước.

  • Chấm dứt hoặc tạm thời khóa quyền sử dụng của khách hàng đối với bất kỳ tính năng nào của website bdstot.com mà không cần thông báo khi có cơ sở tin rằng người dùng đã vi phạm quy định mà Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com đang áp dụng hoặc có hành động khác mà bdstot.com tin là có hại đến bdstot.com và người dùng khác.

  • Chấm dứt ngay quyền sử dụng của khách hàng nếu phát hiện:
   • Thành viên là tổ chức đã giải thể hoặc phá sản.

   • Trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây tổn hại đến bdstot.com như hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường.

   • Thành viên có hành vi xâm phạm quyền lợi Người sử dụng bdstot.com, vi phạm quy định của bdstot.com hoặc quy định của pháp luật Việt Nam.
    Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên đã được cấp sẽ tự động bị chấm dứt và hết hiệu lực.
  • Giữ bản quyền kinh doanh dịch vụ và các nội dung trên website bdstot.com theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

  • Thay đổi bảng giá và phương thức thanh toán dịch vụ trên website bdstot.com. Các thay đổi sẽ được cập nhật lên bdstot.com và có hiệu lực sau 02 (hai) ngày kể từ ngày thông báo công khai trên website bdstot.com.

 2. Trách nhiệm của Ban quản lý website bdstot.com
  • Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com và công bố các thông tin về người sở hữu website theo quy định trên trang chủ website theo quy định pháp luật.

  • Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com theo quy định pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

  • Yêu cầu thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com cung cấp thông tin theo quy định pháp luật khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Với thành viên nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La-tinh.

  • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com được thực hiện chính xác, đầy đủ.

  • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

  • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của Người sử dụng bdstot.com.

  • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com:

      a) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;

      b) Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

      c) Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com;

      d) Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;

      đ) Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

  • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

      a) Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;

      b) Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên website;
      
      c) Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn.

  • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com. Khi khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com phát sinh mâu thuẫn với người đăng tin hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người đăng tin, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia website bdstot.com
 1. Quyền và trách nhiệm của thành viên bdstot.com

  1.1. Quyền của thành viên của bdstot.com

     - Được cấp tài khoản người dùng với mật khẩu riêng để được sử dụng các dịch vụ trên website bdstot.com.

     - Đăng tin trên website bdstot.com để cung cấp thông tin về bất động sản, hàng hoá hoặc dịch vụ cần giao dịch.

     - Được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng các tính năng trên website bdstot.com.

     - Góp ý cho Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com trong quá trình hoạt động.

     - Thông báo hành vi vi phạm quy định mà Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com đang áp dụng.

     - Khiếu nại nội dung thông tin, chất lượng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

  1.2. Trách nhiệm của thành viên của bdstot.com

     - Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com khi đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định pháp luật:

     a) Đối với cá nhân: họ và tên; ngày sinh; số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; địa chỉ thường trú; địa chỉ liên hệ; số điện thoại; email.

     b) Đối với thương nhân/tổ chức: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân/tổ chức; số, ngày cấp và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân hoặc số, ngày cấp và cơ quan ban hành quyết định thành lập của tổ chức; số điện thoại; email.

     - Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi đăng tin giao dịch bất động sản, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com theo quy định pháp luật.

     - Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ đăng tin trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

     - Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

     - Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi Người sử dụng bdstot.com và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi đăng tin bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

     - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

     - Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của mình được sử dụng bởi bất cứ ai mà thành viên cho phép sử dụng.

     - Cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi các thông tin của thành viên khi đăng ký tài khoản.

     - Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com vào những mục đích trái pháp luật, phá hoại, tạo những đơn đặt hàng giả, tạo và phát tán virus gây hại tới hệ thống, cấu hình, việc truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

     - Không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com cung cấp cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

     - Không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

 2. Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng bdstot.com không phải là Thành viên (Người mua/ Người thuê) tham gia bdstot.com

  2.1. Quyền của khách hàng của bdstot.com

     - Tự do thỏa thuận trực tiếp với người bán/ người cung ứng dịch vụ về các điều khoản giao dịch và thanh toán.

     - Góp ý cho Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com trong quá trình hoạt động.
     
     - Thông báo hành vi vi phạm quy định mà Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com đang áp dụng.

     - Khiếu nại nội dung thông tin, chất lượng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com.

  2.2. Trách nhiệm của khách hàng của bdstot.com

     - Tìm hiểu kỹ thông tin về người đăng tin và bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ trong các tin đăng trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com trước khi giao dịch.

     - Tuân thủ pháp luật khi giao dịch bất động sản, hàng hóa hoặc dịch vụ trong các tin đăng trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com và không yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com liên đới chịu trách nhiệm đối với các giao dịch đó.

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2022. 
Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com có quyền thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo công khai trên website bdstot.com. Việc thành viên tiếp tục tham gia sử dụng bdstot.com sau khi Quy chế sửa đổi được công bố đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động được Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com điều chỉnh nếu cần và có hiệu lực sau 02 (hai) ngày kể từ ngày đăng công khai. Mọi thành viên có nghĩa vụ tự kiểm tra, cập nhật các thay đổi và tuân thủ quy chế đang có hiệu lực khi giao dịch trên bdstot.com.

XII. Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử bdstot.com:

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: www.bdstot.com

CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT

 • Địa chỉ: 03 LK20 Đường số 39, KĐT Mỹ Gia, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 • Điện thoại: 0559 688 235
 • Email: hotro@bdstot.com